2708
Views
#360Video #360
Öresund Link (Danish: Øresundsforbindelsen) or Öresund Bridge is a 15.9 km long connection above and below the Øresund, between Malmö (Lernacken, Limhamn-Bunkeflo) and Copenhagen (Kastrup, Amager) opened 1 July 2000.

The connection consists of a 7.8 km long bridge section with driveways; Oresund Bridge. The approximately 4 kilometers closest to Denmark consist of a tunnel, because the range of a high bridge had been a danger to air traffic at Copenhagen Airport. As the transition from the bridge to the tunnel was created island Pepparholm with a length of about 4 kilometers.

The connection consists of the motorway and double-track railway. The highway is part of E20. The traffic volume in 2009 per day was on the road 19 500 vehicles, and 2008 on the railroad 29 000 passengers. 
Öresundsförbindelsen (danska: Øresundsforbindelsen) eller Öresundsbron är en 15,9 km lång förbindelse över och under Öresund, mellan Malmö (Lernacken, Limhamn-Bunkeflo) och Köpenhamn (Kastrup, Amager) som öppnade 1 juli 2000.

Förbindelsen består av en 7,8 kilometer lång brodel med tillfarter; Öresundsbron. De omkring 4 kilometerna närmast Danmark utgörs av en tunnel, eftersom spannet på en högbro hade varit en fara för flygtrafiken vid Kastrups flygplats. Som övergång från bro till tunnel tillskapades ön Pepparholm med en längd av cirka 4 kilometer.

Förbindelsen består av motorväg och dubbelspårig järnväg. Motorvägen utgör en del av E20. Trafikmängden 2009 per dygn var på vägen 19 500 fordon, och 2008 på järnvägen 29 000 passagerare.
Comments
0/500
Hydraflare 472 yrs ago
thanks
Reply
More
back-to-top