< img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5858059&Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;" />
1849
Views
Trelleborg C är ny knutpunkt för både buss och tåg. Det betyder att Trelleborg Övre inte längre finns kvar som hållplats och att bussarna får nya körvägar.