675
Views
Với một ngày điển hình của một học sinh tại một trường trung học ở Sydney, video là một trải nghiệm về sự tham gia ảo trong các lớp học, học sinh tham gia vào các nhóm học tập và thậm chí trở thành một phần của lễ hội ánh sáng Vivid Sydney.
Comments
0/500
Comment below to support the creator!
More
back-to-top