2465
Views
Crans Montana
Comments
0/500
Maxwell Feest2 yrs ago
i love skiing too. i go skiing every winter
Reply
such a beautiflu view . a nice place indeed
Reply
Vi Ktity2 yrs ago
tại sao tui xem không được vậy
Reply
这里只能滑雪跟坐下缆车吧。
Reply
坐完缆车还可以下去滑雪。
Reply
南越女王2 yrs ago
这天空也太蓝了吧,蓝得发亮。
Reply
滳水穿石2 yrs ago
这里真的好漂亮啊,有雪上还有绿绿的树木。
Reply
坐在缆车上这样慢慢的欣赏外面的风景感觉什么真美好。
Reply
More
back-to-top