2117
Views
Smygehuks fyr
Smygehuks fyr, byggd i nitad järnplåt och mestadels öppen för allmänheten
Smygehuk Lighthouse, built in riveted iron plate and mostly open to the public

In the 1800s hit many ships of strandings on the windy coast around Smygehuk and Beddinge. Maritime Administration decided to place a lighthouse on the southernmost point to give the ships a fixed point to navigate. The mission of constructing it went to Louis's Mechanical Workshop in Stockholm, and it was transported down to Smygehuk where it mounted up and became operational in 1883. It is round and built of riveted iron plates, with a height of 17 meters and an Illumination range of two nautical mil . If visibility was below that, had the lighthouse personnel tasked to start the fog horn to warn vessels. The lighthouse was originally equipped with a trevekig kerosene-powered light, but is electrified in 1931 when a fyrapparat with 500 watt electric lamp installed. Lighthouse avbemannades in 1967 and then was taken completely out of service in 1975, when it was replaced by Kullagrunds lighthouse, located offshore southeast of Trelleborg. Owner Trelleborg lit, however, the lighthouse back in 2001 and is open to the public. The house keeper is converted into a hostel in the old mistlurshuset ("Tudehuset") organized including art exhibitions. Summertime arranged devotions in the lighthouse, and the place can be rented for wedding and baptism
På 1800-talet drabbades många fartyg av strandningar på den blåsiga kuststräckan kring Smygehuk och Beddinge. Sjöfartsverket beslöt att placera en fyr på den sydligaste punkten för att ge fartygen en fast punkt att navigera efter. Uppdraget att konstruera den gick till Ludvigsbergs Mekaniska Verkstad i Stockholm, och den fraktades ner till Smygehuk där den monterades upp och togs i bruk 1883. Den är rund och byggd av nitade järnplåtar, med en höjd på 17 meter och en lysvidd på två nautiska mil. Om sikten understeg detta, hade fyrpersonalen som uppgift att starta mistluren för att varna fartyg. Fyren var ursprungligen utrustad med en trevekig fotogendriven lampa, men elektrifierades 1931 då en fyrapparat med 500 W elektrisk lykta installerades. Fyren avbemannades 1967 och togs därefter helt ur bruk 1975, då den ersattes av Kullagrunds fyr, som ligger till havs sydost om Trelleborg. Ägaren Trelleborgs kommun tände dock upp fyren igen 2001 och den är öppen för allmänheten. Den gamla fyrvaktarbostaden är ombyggd till vandrarhem och i det gamla mistlurshuset ("Tudehuset") arrangeras bland annat konstutställningar. Sommartid ordnas andakter i fyren, och platsen kan hyras för vigsel och dop.

Smygehuk är en hamn och ett fiskeläge på Skånes sydkust i Östra Torps socken i Trelleborgs kommun, nära Smygehamn. Smygehuk är Sveriges och den skandinaviska halvöns sydligaste udde och är ett välbesökt turistmål med över 200 000 besökare varje sommar. Platsen har ett café, fiskrökeri samt ett båtbyggeri med inriktning mot bland annat träbåtar. Vid hamnen finns en skylt med avståndsangivelser till några europeiska huvudstäder och till Treriksröset. Skylten har den 21 maj 2007 kompletterats med en utkiksplats och en kompassliknande avståndsvisare i sten.
Smygehuk is a harbor and a fishing village on the south coast of East Torp parish in Trelleborg, close Smygehamn. Smygehuk Sweden and the Scandinavian peninsula's southernmost tip and is a popular tourist destination with over 200 000 visitors every summer. The place has a cafe, fish smokehouse and a boat-building focusing on, among other things wooden boats. At the port there is a sign with distance indications some European capitals and to Treriksröset. The sign is 21 May 2007, supplemented by a lookout and a compass-like distance pointer in stone.
Comments
0/500
MikeNJ272 yrs ago
hola
Reply
More
back-to-top