< img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5858059&Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;" />
1909
Views
Supermarket challenge.
How many supermarkets I manage to go through within 20 minutes?
Can you improve my record?

Supermarkt challenge.
Hoeveel supermarkten lukt mij binnen 20 minuten langs te gaan?
Kan jij mij record verbeteren?

Stormarknad utmaning.
Hur många stormarknader jag lyckas gå igenom inom 20 minuter?
Kan du förbättra mitt rekord?