< img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5858059&Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;" />
1930
Views
Puttgarden - Nordeuropas största gränshandelscenter

Scandlines BorderShop består av 8000 m² fördelade på fyra våningar. Du kan inte missa det när du kör från färjan. Håll bara till höger vid den stora skylten 300 meter från färjan.
Puttgarden - Northern Europe's largest cross-border shopping center

Scandlines Border Shop consists of 8,000 m² on four floors. You can not miss it as you drive from the ferry. Just keep to the right at the big sign 300 meters from the ferry.