2363
Views
Regnbågsfestivalen står för mångfald och tar avstånd från all form av diskriminering och förtryck utifrån exempelvis etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionalitet, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning, hiv-status eller social tillhörighet. Festivalen uppmuntrar till ett öppet debattklimat, solidaritet och samverkan. Regnbågsfestivalen vill göra skillnad och med hjälp av konst, kultur och debatt påverkar vi samhället i positiv riktning, för öppenhet och mot diskriminering och heteronormativitet. På så vis får festivalen effekter utanför sin avgränsade plats i tid och rum.
Regnbågsfestivalen stands for diversity and rejects all forms of discrimination and oppression based on eg ethnicity, gender, gender identity or expression, age, functionality, sexual orientation, sexuality, religious belief, HIV status or class. The festival encourages an open debate climate, solidarity and cooperation. Regnbågsfestivalen want to make a difference and with the help of art, culture and debate, we affect society in a positive direction, transparency and non-discrimination and heteronormativity. In this way, the festival effects outside its defined place in time and space.
Comments
0/500
Rob Dazzler2 yrs ago
bro:)
Reply
More
back-to-top