2175
Views
almö centralstation är Sveriges fjärde största station, mätt i antal årliga passagerare. Malmö Central har in- och utrikes fjärrtågtrafik till Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och sommartid till Berlin. Centralen är även nav för den regionala tågtrafiken, med förbindelser mot Helsingborg, Ängelholm, Kristianstad, Karlskrona, Kalmar och Simrishamn. Till Köpenhamn och norra Själland med slutstation Helsingör går Öresundståg var 20:e min.

Malmö Central Station, is Sweden's fourth largest station, measured in number of annual passengers. Malmö Central has domestic and international long-distance traffic to Stockholm, Gothenburg, Copenhagen and summer vacations. Centre is also a hub for the regional train services, with connections to Helsingborg, Angelholm, Kristianstad, Karlskrona, Kalmar and Simrishamn. Copenhagen and North Zealand with the end station Elsinore go Öresund trains every 20 min.
Comments
0/500
Jo~sephine2 yrs ago
coc
Reply
More
back-to-top