< img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5858059&Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;" />
2256
Views
En kryddförsäljare rabblar upp alla kryddnamnen på svenska på ett häpnadsväckande sätt, avslutar med att saffran är gott till lyssebulle :-)