< img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5858059&Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;" />
1972
Views
Hamnen ligger vid Öresund 3 NM sydväst Malmö hamn, syd fiskehamnen. Angöring i enslinje 92°. Hamnen har blå flagg. I hamnen finns fina grönområden, grillplatser och restauranger. Här finns också Marincentra med skeppshandel, segelmakare, kranar för lyft, båtvarv och båtförsäljning.