< img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5858059&Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;" />
1999
Views
First. 360 grader alltså. 

Tack till teknomedia som fixade det också. Och Comedy Central som finansierade det.