< img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5858059&Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;" />
1945
Views
Titta med Google Chrome eller YouTube appen i din telefon. Sen kan du vrida runt videon i 360 grader
It's about singing ... For all ages and occasions!
Det handlar om SÅNG...För alla åldrar och tillfällen!
Katarina Nilsson Bremer
#360video