< img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5858059&Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;" />
1784
Views
Malmö är Sveriges tredje största tätort och Nordens sjätte största med omkring 280 000 invånare i tätorten, samt även länet Skånes residensstad. Malmö, som är en kommunöverskridande tätort, är huvudsakligen belägen i Malmö kommun i Skåne län men även innefattande Arlöv i Burlövs kommun. Malmödelen av tätorten utgör centralort i Malmö kommun, medan Arlöv utgör centralort i Burlövs kommun.

Av hela tätortens befolkning om 280 415 invånare bor 270 214 invånare inom Malmö kommun (2010). I hela Malmö kommun bor 323 962 invånare (2016). I Stormalmö bor 697 638 invånare (2016). Malmö ingår i storstadsområdet Stormalmö och tillsammans med bland annat Köpenhamn i Öresundsregionen (på danska: Øresundsregionen).