2118
Views
Kullaberg är namnet dels på en bergskam, belägen längst ut på halvön Kullen i nordvästra Skåne, dels på naturreservatsbildningar som ligger på och i anslutning till Kullaberg. Området hör till Brunnby socken i Höganäs kommun. Bergskammen (och reservaten) sträcker sig från Kullanäs (vid Kullens fyr) i nordväst till Arild i sydöst, en sträcka på knappt åtta km. Kullaberg är som bredast 1,5 km vid Kockenhus och Björkeröd. Ytan är 932 ha.[1] Från berggrundsgeologisk synpunkt sträcker sig dock Kullaberg ner till Svanshall, en sträcka på ytterligare sju km, och når en bredd på cirka två km.[2] Kullaberg gränsar mot Öresund i sydväst och mot Skälderviken i norr. Kullaberg når en högsta höjd av 187,5 meter vid Håkull. Mot Skälderviken är kustbranterna särskilt höga, som mest drygt 60 meter. Berget korsas av tvärgående sprickor och genom havets nötning har det på många håll bildats grottor, vikar och dalar. Vid stranden ses raukar och stenpelare.
Comments
0/500
howwww are you?
Reply
More
back-to-top