< img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5858059&Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;" />
1943
Views
Musikhjälpen 2016 och insamlingen för barn i krigs rätt att gå i skola. 
Julsångsbonanzan arrangeras av Malmö högskola och leds av fantastiska Katarina Nilsson Bremer, känd från bl a Lunchkören på Malmö högskola och Malmö Live. 
Alla intäkter går oavkortat till Musikhjälpen!