< img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5858059&Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;" />
2347
Views
Glass (från franskans glace, is) är ett fryst livsmedel vars huvudingredienser traditionellt är socker, äggula samt grädde eller mjölk. Glass kan även produceras genom att ingredienserna ersätts.

Ingredienserna kan antingen kallvispas eller så sjuds äggula och socker under vispning. Äggsmeten fryses sedan under omrörning vilket ger en krämig konsistens.

Fabrikstillverkad glass kan innehålla skummjölk, grädde, socker, vegetabiliskt fett, glukos-fruktossirap, stabiliseringsmedel, emulgeringsmedel, sojalecitin, vasslepulver och arom. Vanlig luft är en viktig beståndsdel; i Sverige finns inga regler för hur mycket luft fabrikstillverkad glass kan innehålla. Däremot finns tydliga regleringar gällande andra av glassens beståndsdelar.

Ice cream (from the French glace, ice) is a frozen foods whose main ingredients are traditionally sugar, egg yolk and cream or milk. Ice cream can also be produced by the ingredients are replaced.

The ingredients can either kallvispas or so sjuds egg yolk and sugar while whisking. Egg mixture is then frozen while stirring to give a creamy consistency.

Factory-built ice cream may contain skimmed milk, cream, sugar, vegetable fat, glucose-fructose syrup, stabilizer, emulsifier, soya lecithin, whey powder and aroma. Normal air is an important component; in Sweden, there are no rules for how much air factory-made ice cream can contain. However, there are clear regulations regarding second of the ice cream ingredients.
back-to-top