< img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5858059&Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;" />
2492
Views
#360Video #360
Swedish and Nordic championships 2015. 360° VR Video Svea voltige
OBS musiken var upphovsskyddad och är ersatt med gratismusik :-)
Svea voltige är en voltigeförening uppstartad av ett antal personer som alla varit engagerade i sporten sedan tidigare. Laget och de individuella voltigörerna tävlade för Örestads Ryttarsällskap före bildandet av Svea voltige och har sedan 2010 varit det svenska landslaget i voltige. Foto Michael Wall