2296
Views
#360Video #360
Skanör är en ort som ligger på Falsterbonäset i Vellinge kommun i Skåne län. Tätorten Skanör med Falsterbo består av Skanör och tvillingorten Falsterbo. Orterna växte ihop på 1960-talet. Både Skanör och Falsterbo blev städer på grund av medeltidens blomstrande sillfiske. De behöll formellt sina skilda stadsrättigheter fram till 1754, då de förenades till Skanör med Falsterbo stad. Gränsen mellan orterna är den långa tångvallen som löper mellan Skanör och Falsterbo. Söder om den är Falsterbo och norr om den är Skanör.
Skanor is a place situated on Falsterbonäset in Vellinge Municipality in Skåne County. Agglomeration Skanörvägen with Falsterbo consists of Skanör and Falsterbo twin resort. Towns grew up in the 1960s. Both Skanör and Falsterbo became cities because of the medieval flourishing herring fishing. They kept formally their separate city status until 1754, when they were to Skanor with Falsterbo city. The border between the resorts is the long seaweed dike that runs between Skanör and Falsterbo. South of it is Falsterbo and north of it is Skanörvägen
Comments
0/500
More
back-to-top