< img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5858059&Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;" />
1965
Views
#360Video #360
OBS Måste ses i Google Chrome för att kunna se sig runt  i 360° VR Video eller använd VR glasögon eller Youtube Appen i din mobil.
[360 VR] 밤비노
2015 07 01 Nisse Hellberg spelning St Gertrud Malmö , Sweden
Det här är första gången i svensk historia som det spelas in 360° VR Video i Malmö på St Gertrud i Malmö, Sverige.
Bildkvaliten är inte den bästa men sättet att producera 360° VR Video är i sin linda . Snart kommer kvalitén att bli lika bra som
vi är vana vid.