< img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5858059&Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;" />
2035
Views
#360video 11.32 rullade det första tåget denna historiska dag in på Trelleborg Att detta är en viktig dag inte bara för Trelleborg utan för hela Skåne var alla talarna eniga om.
Dagen till ära uruppförde Trelleborgs Musikkår och Söderslätts Musikkår tillsammans en polka specialskriven av Jörgen Flink till detta tillfälle.