< img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5858059&Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;" />
1735
Views
Immersive 360 video of the reopening of the windmill Jan van Cuijk in Cuijk/St. Agatha, the Netherlands, after an intensive restauration. Recorded Sunday, october 30, 2016. See also the complete inside of this mill in high resolution on Streetview (https://goo.gl/65Y5h3) or the website molenvrienden.nl (https://goo.gl/mLJLpw).

360 Graden video van de heropening van de windmolen Jan van Cuijk in Cuijk/St. Agatha, na een ingrijpende restauratie. Vastgelegd op zondag 30 oktober 2016. Bekijk ook de complete binnenzijde van deze molen in hoge resolutie op Streetview (https://goo.gl/65Y5h3) of de website molenvrienden.nl (https://goo.gl/mLJLpw).