< img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5858059&Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;" />
1929
Views
Bornholm är en dansk ö i södra Östersjön, belägen 40 km sydost om Skåne och cirka 170 km från Köpenhamn, mellan 54° 59' och 55° 17' nordlig bredd samt 14° 68' och 15° 15' östlig längd. Den har en areal på 588 km² och har 41 802 invånare.