< img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5858059&Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;" />
1725
Views
Hier het filmpje van het mais hakselen gemaakt met een 360° camera