< img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5858059&Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;" />
2148
Views
Helsingborg-Helsingör är den kortaste färjelinjen från Sverige till Danmark. Resan tar bara 20 minuter och båtarna går väldigt ofta.