< img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5858059&Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;" />
11294
Views
幽深的峡谷,飞舞的瀑布,被森林环绕的宁静的湖泊,徜徉在美丽草原上的成群的牛羊,净如明镜的天空,金碧辉煌的庙宇……在这里, 太阳和月亮就停泊在你心中。这就是传说中的——香格里拉,东方群山峻岭之中的永恒和平宁静之地。
Comments
0/500
香格里拉一直想去旅游
Reply
xuan1 yr ago
good
Reply
Salim Ko Kha1 yr ago
hhfhji
Reply
dows1 yr ago
hello
Reply
boqn1 yr ago
xau
Reply
看了之后好想去~
Reply
hello
Reply
Sohil Shaikh1 yr ago
hiii
Reply
达古1 yr ago
好想去
Reply
Ch Khalid1 yr ago
hello
Reply