2897
Views
Shanghai Pudong International Airport Advertising Video
Comments
0/500
上海也算是一个国际机场,应该里面挺大的吧。
Reply
景儿2 yrs ago
看到这个视频就想到了上海滩这部电视剧。
Reply
China-xyz2 yrs ago
一线城市看上去就是不一样啊。
Reply
还没去过上海呢?什么时候去瞧瞧。
Reply
上海浦东机场应该是一个国际机场吧
Reply
More
back-to-top