< img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5858059&Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;" />
3459
Views
灼灼桃花凉,前尘往事过往,均化作一句句低吟浅唱,米可儿带你走进一段凄美浪漫的爱情故事
更多精彩请前往下载:http://activity.rgbvr.com/VeeRVR.html
Comments
0/500
唱歌的功力要多练练啦。
Reply
主播的眉毛一动一动的有点像蜡笔小新的眉毛。哈哈哈。
Reply
三生三世这唱得…. 这也敢唱啊!
Reply
库里男神1 yr ago
三生三世十里桃花,好好听,帅到我了
Reply
back-to-top