1591
Views
ร่วมเดินทางไปกับ ฟร้อนท์ และลูกสาว น้องลีโอนี่ กับการล่องเรื่อหางยาวชมวิถีชีวิตตามลำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ดูผู้คนให้อาหารปลาและต่อรองราคากับคนเรือที่มาขายของค่ะ วิถีชีวิตอีกแบบของคนกรุงเทพ
Comments
0/500
Comment below to support the creator!
More
back-to-top