< img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5858059&Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;" />
1945
Views
Велоразходка из гористо трасе на Боровец, заснето във IVR (VR) видео формат от гледна точка на колоездача. Видеото е заснето с Theta Ricoh S 360 Spherical Image. 

Оператор:Асен Михайлов 
Монтаж: Георги Грамов 
Продуцирано от Рейджинг Бул ЕООД

#raging360bull
#virtuality360