< img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5858059&Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;" />

Ant

Yonca ve Hüseyin adında iki arkadaş bir antlaşma yaparlar. Antlaşmaya göre iki arkadaşın birbirlerine soyadları söylemesi yasak. Hadi izleyelim
[Show less]

Collection still empty
VeeR VR
Global VR Content Community